Katka

Lektorka

O mne

Katka študuje odbor liečebná pedagogika so zameraním na muzikoterapiu a terapiu hrou. Svoje zručnosti nadobudla predovšetkým vďaka opatrovaniu detičiek od najútlejšieho veku a vypomáhaniu v Montessori jasličkách. V praxi sa taktiež venuje terapii osôb s autizmom s využitím multisenzorického prostredia. Hudba, tanec a spev ju sprevádzajú od detstva a preto ich naplno využíva aj pri práci s najmenšími.