Naše kurzy

Popis kurzov

Do Happy Bee si môžu prísť zacvičiť detičky od 0 mesiacov do 6 rokov. Máte na výber z jednotlivých kurozv:

ŠIKOVNÉ RÚČKY

Kreatívno pohybový kurz sa zameriava na rozvoj hrubej a jemnej motoriky. Napomáha pokroku v oblasti vizuomotoriky a grafomotoriky s cieľom podporiť detský vizuálny prejav. Návrhy hodín sú pripravené s ohľadom na vývin detskej kresby, rovnako rešpektujú náväznosti v oblasti hrubej a jemnej motoriky a zohľadňujú celostný rozvoj osobnosti. Hra, spievanky, koordinovaný pohyb, prepojenie, telo, farba a tvar sú kľúčové slová nášho kurzu, ktorý sme špeciálne vytvorili pre rúčky vášho malého majstra.

Vekové kategórie: 

 • 22- 36 mesiacov
 • 3- 6 rokov

Kurz začína 19.9.2022

MULTISENZORICKÉ CVIČENIE

Otvárame pre vás hodiny multisenzorického cvičenia, kde si každé bábätko príde na svoje. Kurz je určený už od 3 mesiacov. Cvičíme s deťmi na fitloptách, ale aj bez nich s rôznymi pomôckami ako sú malé lopty, kruhy, balančné pomôcky a mnoho ďalšieho.Zameriavame sa najmä na všestranný rozvoj schopností a zručností detí, na podporu prirodzeného motorického vývinu, ale aj rozumovej a rečovej oblasti. Zaraďujeme cviky na nácvik rovnováhy, rozvoj koordinácie pohybových svalov, správne pohybové návyky. Cvičíme hravou formou za doprovodu detských piesní a riekaniek. V neposlednom rade rozvíjame aj sociálne zručnosti, dieťa je v kolektíve iných detí.

Vekové kategórie: 

 • 3- 6 mesiacov
 • 6-9 mesiacov

Kurz začína 4.10.2022

JÓGA pre mamičky i nemamičky

Pripravili sme si pre Vás Jógu,  kde ste vítané aj s vašimi drobcami, kým vy budete cvičiť, dieťatko môže byt pri vás, hrať sa, cvičiť. A vy spolu zažijete pekný čas a pritom spravíte niečo aj pre svoje telo a svoju pohodu ❤️.

Možnosť mať dieťatko na kurze so sebou.

Kurz začína 19.9.2022

PÍSMENKOVO

Tvorivý jazykovo-literárny kurzTento kurz je zameraný na rozvíjanie: komunikačných, jazykových schopností predčítateľskej gramotnosti fonematického sluchu zrakovej diferenciécie jemnej a hrubej motoriky Na základe účelne zvolených aktivít sa deti lepšie zoznámia s knihami, básničkami, riekankami, príbehmi, rozprávkami, slovami, písmenkami… POPIS KURZU V aktivitách zapojíme kognitívne procesy ako myslenie, vnímanie, pamäť, ale aj koordináciu zraku-sluchu-ruky. Kurz deti vovedie do sveta fantázie.

Vekové kategórie: 

 • 3- 6 rokov

Kurz začína 19.9.2022

CVIČME V RYTME

Kurz Cvičme v rytme sa zameriava na rozvíjanie pohybových a sociálnych zručností dieťaťa za hudobného doprovodu. Počas lekcie sa deti hravou formou učia spoznávať rytmus, precvičia si koordináciu a rovnováhu svojho tela, orientáciu v priestore, rozvíjajú schopnosť spolupráce s rodičom a neskôr aj s rovesníkmi, čím si upevňujú sebadôveru a budujú lásku k pohybu a hudbe.Pri cvičení využívame rôzne pomôcky ako hudobné nástroje, fit lopty, obruče, balančné pomôcky a samozrejme viac či menej známe detské piesne a riekanky.

Vekové kategórie: 

 • 15 – 22 mesiacov
 • 22- 36 mesiacov

Kurz začína 3.10.2022

HRAVO ZDRAVO

Kurz je zameraný́ predovšetkým na podporu psychomotorického vývinu dieťaťa rozvoj jemnej i hrubej motoriky, a posilnenie zdravej väzby medzi mamičkou a dieťaťom.Hravou formou budeme pracovať̌ s telom, dieťatku ponúkame širokú́ škálu podnetov (senzorické́ pomôcky fit lopty, overball, masážne pomôcky…) sprevádzať̌ nás bude hudba riekanky, spev, tanec, relaxačné́ techniky.

Vekové kategórie: 

 • 9-15 mesiacov
 • 15 – 22 mesiacov
 • 22- 36 mesiacov
 • 3- 6 rokov

Kurz začína 19.9.2022

Maximálny počet detí na hodine je šesť. 60 minútová hodina sa skladá z prípravy na hodinu a 45 minútovej aktívnej časti, ktorá zahŕňa:

 • Úvodnú časť – adaptáciu detí na priestor
 • Rušnú časť – zahrievaciu
 • Hlavnú – cvičiacu časť
 • Záverečná časť – voľné hranie

Na kurz je potrebné priniesť dieťaťu pohodlné oblečenie, v ktorom sa bude môcť voľne pohybovať. Naša fitroom je príjemne vyhriata a vybavená mäkučkým kobercom. Detičky u nás cvičia bosé alebo v protišmykových ponožkách (pančušky nie sú vhodné).

Cenník

Aktuálne prebiehajú naše kurzy v 6 týždňových cykloch, frekvencia cvičení je 1x do týždňa. Náhradné hodiny sa uplatňujú v rámci turnusu a môžu sa využiť na ľubovoľnom kurze.

Cena permanentky (4 vstupy): 40 €

Cena jednorázovej hodiny: 12 €

Vstup do detského kútika + fitroom pokiaľ je k dispozícii je 7€ bez časového obmedzenia.

Ako prihlásiť deti na naše hodiny?