Veronika

Lektorka

MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD. je lekárkou so špecializáciou v odbore detská psychiatria s niekoľkoročnou klinickou a výskumnou praxou najmä s deťmi s poruchami aktivity a pozornosti a autizmom. Je inštruktorkou zážitkovej pedagogiky, absolventkou školy na organizovanie voľného času detí a navštevuje kurzy intuitívnej pedagogiky. Absolvovala mimoriadnu formu štúdia spevu na Konzervatóriu v Bratislave.