Silvia

Lektorka

Silvia Matiašková študuje liečebnú pedagogiku a je absolventkou bakalárskeho stupňa edukácie výtvarnej výchovy. Vlastná tvorivosť ju posunula k štúdiu výtvarného umenia a neskôr k liečebnej pedagogike. Ako výtvarný pedagóg pozná rôzne techniky práce s pomôckami aj materiálmi. Ovláda teoretické pozadie vývinu detského výtvarného prejavu ako aj motorický vývin a psychológiu dieťaťa.