Johanka

Lektorka

O mne

Johanka vyštudovala liečebnú pedagogiku zo zameraním na psychomotorickú terapiu a arteterapiu. Skúsenosti má aj s detičkami so špeciálnymi potrebami a to autizmus, ADHD… Svoje skúsenosti rada využije pri práci s vašimi NAJmenšími – NAJmilšími.