Eliška

Lektorka

O mne

Eliška Valkovičová si ukončuje posledný rok štúdia Liečebnej pedagogiky, zároveň pracuje ako liečebný pedagóg (terapeut) v centre Fascinujúce deti, pričom využíva metódu Senzorickej integrácie (schopnosť mozgu prijímať jednotlivé zmyslové informácie a integrovať ich v jeden celok) a pomáha deťom, ktoré majú problém so spracovaním podnetov v taktilnom, vestibulárnom alebo proprioceptívnom systéme.

Má veľmi rada prácu s deťmi, ktorú spojila so svojou láskou k umeniu a výtvarnému prejavu. Rada experimentuje, je otvorená novým možnostiam, dbá na každé dieťa, aby sa cítilo príjemne a vždy sa snaží pracovať s rešpektujúcim prístupom k človeku či už malému alebo veľkému.