Zajkovia

O kurze

Vek: 3 - 4 roky
Aktivity: obratnosť, rýchlosť, pochopenie pravidiel hry
Maximálny počet detí: 6
zajkovia

Pohyb je pre každé dieťa prirodzený a zároveň aj nevyhnutný. V období medzi 3-6 rokom dieťaťa dochádza k všestrannému rozvoju osobnosti dieťaťa, čo viac než pozitívne môžu ovplyvniť  pohybové a relaxačné cvičenia. Akýkoľvek nový pohyb úzko súvisí aj s mentálnym vývojom dieťaťa. Preto je v tomto období dôležitá pohybová príprava, ktorá zahŕňa tréning obratnosti, rýchlosti, jemnej i hrubej motoriky, hry s loptou, ale aj cviky zamerané na koordináciu a rovnováhu. Niekedy môže byť náročné vybrať konkrétne cvičenia tak, aby vaše milované ,,živé striebro” dostalo pestrú a širokú paletu cvikov pre každú oblasť pohybového ústrojenstva. U nás v HappyBee sa budeme snažiť o usmernenie dieťatka prostredníctvom kreatívnych hier, hudby, riekaniek a najmä o vľúdne a citlivé mentorovanie jeho pohybových návykov. To všetko tvorí základ pre budúci vývoj, budúce skúsenosti a znalosti ako aj pre následné športové aktivity ktoré pre svoje dieťa vyberiete v školskom veku.

Rozvrh hodín

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
16.30
Zajkovia
lektorka Darinka
16.30
17.30
Zajkovia
lektorka Darinka
16.30
17.30
Zajkovia
lektorka Darinka
16.30
17.30
16.45
17.00
17.15

Utorok

Streda

Štvrtok

No events available!