Zajkovia

O kurze

Vek: 3 - 4 roky
Aktivity: obratnosť, rýchlosť, pochopenie pravidiel hry
Maximálny počet detí: 6
zajkovia

Pohyb je pre každé dieťa prirodzený a zároveň aj nevyhnutný. V období medzi 3-6 rokom dieťaťa dochádza k všestrannému rozvoju osobnosti dieťaťa, čo viac než pozitívne môžu ovplyvniť  pohybové a relaxačné cvičenia. Akýkoľvek nový pohyb úzko súvisí aj s mentálnym vývojom dieťaťa. Preto je v tomto období dôležitá pohybová príprava, ktorá zahŕňa tréning obratnosti, rýchlosti, jemnej i hrubej motoriky, hry s loptou, ale aj cviky zamerané na koordináciu a rovnováhu. Niekedy môže byť náročné vybrať konkrétne cvičenia tak, aby vaše milované ,,živé striebro” dostalo pestrú a širokú paletu cvikov pre každú oblasť pohybového ústrojenstva. U nás v HappyBee sa budeme snažiť o usmernenie dieťatka prostredníctvom kreatívnych hier, hudby, riekaniek a najmä o vľúdne a citlivé mentorovanie jeho pohybových návykov. To všetko tvorí základ pre budúci vývoj, budúce skúsenosti a znalosti ako aj pre následné športové aktivity ktoré pre svoje dieťa vyberiete v školskom veku.

Rozvrh hodín

    No events hours available!
    No events available!