VÝTVARNÍČEK

O kurze

Vek: Žabky (22 - 36 mesiacov)
Zajkovia (3 - 4 roky)

Kreatívno pohybový kurz sa zameriava na rozvoj hrubej a jemnej motoriky. Napomáha pokroku v oblasti vizuomotoriky a grafomotoriky s cieľom podporiť detský vizuálny prejav. Návrhy hodín sú pripravené s ohľadom na vývin detskej kresby, rovnako rešpektujú náväznosti v oblasti hrubej a jemnej motoriky a zohľadňujú celostný rozvoj osobnosti. Hra, spievanky, koordinovaný pohyb, prepojenie, telo, farba a tvar sú kľúčové slová nášho kurzu, ktorý sme špeciálne vytvorili pre rúčky vášho malého majstra.

Naša výtvarníčka Natálka študuje na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Od 7 rokoch sa venuje keramike a výtvarnej, neskôr aj profesionálnej kresbe, maľbe, sochárstvu a dizajnu. Viedla rôzne záujmové krúžky na školách. Jej cieľom je deti zaujať a hravo rozvíjať ich kreativitu, psychiku a motorický vývin.