VÝTVARNÍČEK

O kurze

Vek: Zajkovia (3 - 5 rokov)

Kreatívno pohybový kurz sa zameriava na rozvoj hrubej a jemnej motoriky. Napomáha pokroku v oblasti vizuomotoriky a grafomotoriky s cieľom podporiť detský vizuálny prejav. Návrhy hodín sú pripravené s ohľadom na vývin detskej kresby, rovnako rešpektujú náväznosti v oblasti hrubej a jemnej motoriky a zohľadňujú celostný rozvoj osobnosti.

Hra, spievanky, koordinovaný pohyb, prepojenie, telo, farba a tvar sú kľúčové slová nášho kurzu, ktorý sme špeciálne vytvorili pre rúčky vášho malého majstra.