Predpôrodná príprava

O kurze

Vek: Tehotné ženy od 20 do 32 týždňa tehotenstva

Psychofyzická príprava na pôrod je aktivita zameraná na zbavenie sa strachu a úzkosti z pôrodu a je jej dôležitou súčasťou starostlivosti o tehotné mamičky. Má veľký význam hlavne pre prvorodičky. Má za úlohu zoznámiť tehotné mamičky so správnou životosprávou v tehotnosti ( strava, spánok, oddych, pitný režim).

Druhou dôležitou súčasťou tejto prípravy je cvičenie v tehotnosti. Je dôležité z hľadiska udržania si kondície, posilňovania svalových skupín, ktoré sa zapájajú do pôrodného procesu.
Kurz je určený pre tehotné ženy, oteckov a pre osoby sprevádzajúce rodičku pri pôrode.
Cvičenie je vhodné od 20.týždňa tehotnosti a pre mamičky po 32.tyždňa v tehotnosti až do pôrodu sú určené cvičenia spojené s dychovými cvičeniami a nácvikom tlačenia počas samotného pôrodu a taktiež prednášky. Budeme sa rozprávať o všetkom, čo Vás zaujíma a trápi. Každá z Vás sa musí na pôrod pripraviť aj vnútorne a to bude naším najväčším cieľom – dosiahnúť psychickú pohodu a odbúrať stres, ktorý pôrod sprevádza. Rada Vás budem tehotnosťou sprevádzať, aby sme spoločne vaše obavy minimalizovali a nahradili ich pocitom radosti z očakávaného príchodu Vášho bábätka.

Prednášky budú vedené interaktívne s Vašou aktívnou účasťou