Montessori dielničky

O kurze

Vek: Chrobáčikov (9 - 15 mesiacov)
Včielky (15 - 22 mesiacov)
Žabky (22 - 36 mesiacov)

Montessori dielnička je zážitkovo – vzdelávací kurz pre deti a rodičov.

Cieľom kurzu je podporiť rozvoj každého dieťaťa v jeho vlastnom tempe, s rešpektom k jeho vývinovému obdobiu a osobnosti. Deti vďaka pripraveným aktivitám porozumejú okolitému svetu a nadobudnú zručnosti, ktoré ich budú sprevádzať po celý život. Aktivity so zameraním na rozvoj jazyka, zmyslov a každodenných činností (príprava desiaty, starostlivosť o seba a okolie…) pomôžu deťom k samostatnosti a budovaniu sebavedomia.

Rodičia sa prostredníctvom tohto kurzu zoznámia s Montessori metódou, nadobudnú zdravé rodičovské sebavedomie a spoznajú možnosti svojho dieťaťa.