HUDOBNÍČEK

O kurze

Vek: Húseničky (6 - 9 mesiacov)
Chrobáčikov (9 - 15 mesiacov)
Včielky (15 - 22 mesiacov)

Kreatívno-hudobný kurz zameraný na rozvoj vnímania rytmu, motorických a senzorických schopností. Kurz zahŕňa hravé aktivity, ktoré stimulujú prirodzené zručnosti dieťaťa a poskytujú priestor na objavovanie jeho talentov. Veselé riekanky a pesničky s pohybovým doprovodom vo forme vekovo adekvátnych cvikov rozvíjajú hrubú a jemnú motoriku a zmyslové schopnosti dieťaťa.