HAPPY BABY

O kurze

Vek: Húseničky (6 - 9 mesiacov)
Chrobáčikov (9 - 15 mesiacov)

Johanka vedie naše dva nové kurzy Happy Baby pre húseničky a chrobáčikov a pre našich zajačikov otvára kurz Hravo – Zdravo.

Johanka vyštudovala liečebnú pedagogiku zo zameraním na psychomotorickú terapiu a arteterapiu. Skúsenosti má aj s detičkami so špeciálnymi potrebami a to autizmus, ADHD. Svoje skúsenosti rada využije pri práci s vašimi NAJmenšími – NAJmilšími.

Oba kurzy sú zamerané predovšetkým na podporu psychomotorického vývinu dieťaťa rozvoj jemnej i hrubej motoriky, a posilnenie zdravej väzby medzi mamičkou a dieťaťom.

Hravou formou budeme pracovať s telom, dieťatku ponúkame širokú škálu podnetov (senzorické pomôcky fit lopty, overball, masážne pomôcky…) sprevádzať nás bude hudba riekanky, spev, tanec, relaxačné techniky.