FOLKLORNÍČEK

O kurze

Vek: Zajkovia (3 - 5 rokov)
Žabky (22 - 36 mesiacov)
Včielky (15 – 22 mesiacov)

Cieľom kurzu je všestranná základná tanečná a pohybová príprava detičiek a zároveň ich hudobno – pohybová výchova. V hravých pohybových činnostiach a cvičeniach získavajú deti prvé návyky držania tela, základy rytmiky, intonácie, dynamiky. Učia sa jednoduché cviky obratnosti, získavajú schopnosť reagovať pohybom na zmenu taktu, orientovať sa v priestore.  Pohybové hry využívajú aj širokú škálu pomôcok na cvičenie, preliezok, žineniek, molitanových zostáv a naše unikátne pomôcky bObles.

Pohybová príprava – cvičenia v základných polohách na mieste a cviky obratnosti
Pohyb v priestore – elementárne tanečné kroky v rozmanitých priestorových formáciach
Pohybové hry so spevom – poznanie ľudových aj neľudových detských piesní
Rytmické cvičenia – precvičovanie v riekankách, vyčitankách, podupoch, potleskoch