Chrobáčikovia

O kurze

Vek: 9 - 15 mesiacov
Aktivity: obratnosť, komunikácia v priestore, úchopy
Maximálny počet detí: 6
chrobacikovia

Väčšina detí už sama stojí, niektoré chodia okolo nábytku, ktorý používajú ako oporu, iné už dokonca chodia aj samé. Kroky však ešte nie sú úplne isté. Deti sa dokážu natiahnuť za predmetom alebo hračkou a dokážu ju zdvihnúť. Vedia liezť po schodoch. Niektoré deti si dokážu kľaknúť a bez opory znovu vstať. Používajú špičky prstov k uchopeniu kocky alebo iného predmetu.

V HappyBee budeme s detičkami objavovať nie len hĺbku priestoru, no aj dôležitosť správnej komunikácie s okolím. Tu najviac pomôžu samotní rodičia na hodine. Dieťa budeme spolu s nimi smerovať k imitácii gest, k reakcii na výzvy aj pokyny. Tak isto ho budeme lákať k vlastnej aktivite – preliezať prekážky, cvičiť otváranie ručičiek, úchop do štipky a tiež pinzetový úchop a kliešťový úchop.

Rozvrh cvičení

    No events hours available!
    No events available!